Igazságügyi toxikológiai szakértés

Az igazság kiderítése, bizonyítása néha különleges szakértelmet igényel. A Be. 68. § (1) bekezdése, a technikai-társadalmi fejlődés következtében az egyre gyakoribb ilyen helyzetekre javasolja, hogy "Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell igénybe venni." A polgári peres eljárásban gyakorlatilag ugyanezt tartalmazza a Pp. 177 §.

A 2005. évi XLVII. Törvény alapján, mely az igazságügyi szakértői tevékenységről szól, feladatunk a bírósági és hatósági kirendelések ellátása, de ezen túl eleget teszünk a gazdálkodó szervezetek, ügyvédek illetve magánszemélyek megbízásainak is, peren kívül vagy per közben egyaránt. Szakértői tevékenységünkben a fenti Törvény 1. § (2)-t tiszteletben tartva "Az igazságügyi szakértő a tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok és esküjének megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni" járunk el.

Igazságügyi toxikológiai szakértői tevékenységünk kiterjed az orvosi- és gyógyszerészeti toxikológiára valamint az élelmiszer toxikológia speciális eseteire. Praxisunkban az alkoholos illetve a kábítószerek és psychotrop vegyületek általi befolyásoltság továbbá élelmiszerekben található anyagok toxikológiai megítélése egyaránt megtalálható.

Toxikológiai szakértőink az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértői névjegyzékében szerepelnek, tevékenységüket az ország egész területére kijelölt szakértőként végzik.