dr. Róna Kálmán - laboratóriumvezető

Dr. Róna Kálmán
egyetemi magántanár,
tudományos tanácsadó,
laboratóriumvezető
igazságügyi és klinikai toxikológus szakértő

Telefon: (+36-1)-215-7300/53474 mellék
Fax: (+36-1)-215-7300/53474
e-mail: rona.kalman@med.semmelweis-univ.hu

  • A biológiai tudományok kandidátusa 1991.
  • Habilitált doktor (Dr. habil) 1999.
  • Igazságügyi toxikológus szakértő (06866)
  • 1983-2001-ig a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Belgyógyászati és Geriátriai Klinikáján tudományos főmunkatárs, a Klinikai Farmakológiai Laboratórium vezetője.
  • 2002. január 1.-től a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet, Toxikológiai Laboratórium vezetője. Ugyancsak 2002. január 1.-től tudományos tanácsadó.
  • Tagja a Magyar Köztársaság Kábítószer Koordinációs Bizottság Laboratóriumi Szakbizottságának.
  • Kutatási területe a farmakogenetika és a gyógyszerszint monitorozás, szűkebb értelemben a testidegen anyagok biológiai közegből történő kromatográfiás meghatározásával foglalkozik. Jelenlegi kutatási témái a toxikológiához kapcsolódnak; kábítószerek és psychotrop anyagok bioanalízise, elsősorban a farmakogenetikai eredetre visszavezethető, toxikus mellékhatások klinikai toxikológiai vizsgálatai. Előadásai az igazságügyi- és klinikai toxikológiai valamint a klinikai farmakológiai témakörökben hangzanak el.
  • A Semmelweis Egyetem V. éves ÁOK hallgatóknak az igazságügyi orvostan tárgyon belül az igazságügyi orvosi toxikológiát, a Gyógyszerésztudományi Kar V. éves hallgatóinak a klinikai gyógyszerészet előadássorozatban a farmakogenetikát és a terápiás gyógyszerszintmonitorozást oktatja.